Category Archives: Cáp Thang Máy

Cáp thang máy

1. Cáp thép tròn Cáp thang máy dùng làm dây chịu tải chính nâng hạ ca bin và đối trọng. Sản phẩm luôn có thông số được sản xuất với chỉ số đặc biệt, đáp ứng cho mọi yêu cầu lắp đặt các loại thang máy. Cáp 8xS(19)+FC và 8xS(19)+IWRC là hai loại có được độ tương thích nhiều [...]