Monthly Archives: Tháng Sáu 2021

Thang máy Rolex F5 phương thức quản lý nhân viên lắp đặt với phần mềm FastWork

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhân viên lắp đặt thang máy tại các công trình/ khách hàng, ban lãnh đạo Thang máy Rolex quyết định triển khai ứng dụng chấm công online FastWork FaceID ghi nhận thời gian làm việc thực tế của đội ngũ ngoài hiện trường. 1. Thang máy Rolex – 5 năm phát [...]